Bạn hãy nhập địa chỉ URL

YouTube mp3 là gì?

YouTubemp3.com.vn là công cụ trực tuyến giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi video sang mp3. Bạn không cần đăng ký tài khoản, chỉ cần copy địa chỉ Youtube URL. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi của các bạn ngay khi bạn gửi yêu cầu chuyển đổi đến. Khác với các phần mềm chuyển đổi chạy trên máy tính, bạn không cần phải cài đặt phần mềm vào gây nặng máy. Việc chuyển đổi này diễn ra trên máy chủ của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng dịch vụ ở bất cứ thiết bị và hệ điều hành nào. Gồm có: Mac, Linux, Windows hay thậm chí trên điện thoại di động (Iphone, Samsung, HTC...). Chất lượng mp3 được giữ tốt thiếu 128 kBit/s. Dịch vụ này của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi cần khoảng từ 3 đến 5 phút để chuyển đổi một video dài 20 phút./